Nationell varumärkesregistrering

Skydda ditt varumärke

DNS Sweden är medlem av Madridöverenskommelsen, Madridprotokollet och Europeiska gemenskapen.  Varumärkesskydd erhålls genom registrering.

Registrering av varumärken: Krav

En varumärkesansökan ska lämnas in till Kontoret för immaterialrätt.. En fullmakt behövs inte. Utländska sökanden kräver inte inhemsk registrering.

Varumärkesregistrering: förfarande

Ansökningsprocessen innefattar en utredning på absoluta grunder; det officiella sökandet har lämnats kvar. Tecken som inte anses vara särskiljande i utredningen kan registreras om särskiljningsförmåga har erhållits genom användning. Efter utredningen av formaliteter och absoluta grunder, blir ansökan om oppositionsändamål publicerad i varumärkesregistret.

Varumärkesregistrering: varaktighet

En varumärkesregistrering i Sverige är giltig i 10 år från ansökningsdatumet. Registreringen kan förnyas för perioder på 10 år.